Home

Welkom op de website van Pension in E-motion.


Pension in E-motion vertegenwoordigt een eigentijdse kijk op pensioenen en stimuleert de emotionele betrokkenheid van werkgevers, ondernemers, personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraden en werknemers om tot een juiste belangenafweging en besluitvorming te komen voor de toekomst van morgen!

lees meer..

De veranderende marktsituaties en wet- en regelgeving rond pensioenen, zorgen ervoor dat de discussie over pensioenen volop in beweging is en de komende jaren ook zeker zal blijven!

Het aloude solide pensioenstelsel wringt in al haar voegen en heeft de uiterste houdbaarheidsdatum inmiddels bereikt. De verwachte pensioenaanspraken worden minder zeker en de solidariteitsgedachte tussen de verschillende generaties is aan het verdwijnen. De toename van flexibele arbeidskrachten hebben de dynamiek op de arbeidsmarkt vergroot, maar hebben ook effecten op de toekomstige pensioeninkomens.

De langere levensverwachting vraagt om een nieuwe visie op de levensloop en een passende integratie van het pensioen- en inzetbaarheidsbeleid. De laatste fase van het arbeidsleven is de afgelopen jaren sterk verlengd. Langer doorwerken en fit naar de finish vraagt om creatieve oplossingen, waarvoor zowel werkgever als werknemers inzicht moeten krijgen in de mogelijkheden.

Pension in E-motion helpt werkgevers en personeelsvertegenwoordigingen of ondernemingsraden om tot een eigen pensioenvisie te komen, wat resulteert in een pensioenbeleid dat aansluit op de behoeften en wensen van de onderneming én haar medewerkers.

Pension in E-motion helpt werknemers bij het verkrijgen van een juiste beleving en beeldvorming van hun pensioensituatie, inzicht te krijgen in de keuzemogelijkheden en de financiële gevolgen daarvan bij verschillende life events.

tekst verbergen..

PENSIOEN MOET UITNODIGEN TOT EEN POSITIEVE EMOTIE, DOOR HET VAN LATER NAAR NÚ TE BRENGEN!

Profiel

Mijn naam is Georges van Beerendonk. Met ruim 20 jaar ervaring als pensioenadviseur, ben ik de vertrouwenspersoon voor alle gesprekspartners als het gaat om keuzemogelijkheden in pensioenzaken. In de diverse functies die ik heb uitgeoefend bij zowel de kleinere lokale advieskantoren als de grote consultancy organisaties, blijkt mijn persoonlijke aandacht voor het individu het succes voor het opbouwen en het verkrijgen van een sterke vertrouwensrelatie.

lees meer..

Mijn vakinhoudelijke kennis en ervaring stellen mij in staat om strategisch mee te kunnen denken, verwachtingen te managen waardoor wensen en doelstellingen van mijn gesprekspartners succesvol worden gerealiseerd.

Ik vind het een uitdaging om samen met mijn klanten uit te zoeken en inzichtelijk te maken hoe flexibel zij zijn om mee te kunnen bewegen in de dynamische wereld van sociale zekerheid, arbeidsmobiliteit en pensioenen.

tekst verbergen..

Diensten

Werkgever


De oude wereld is in rap tempo aan het verdwijnen en met een reeks van fiscale maatregelen worden de mogelijkheden voor adequate oudedagsvoorzieningen verder ontmoedigd. Zo zijn we schoksgewijs in een nieuwe wereld beland, waarin ook de maatschappelijk-economische ontwikkelingen en de financiële markten ons pensioenstelsel steeds meer zijn gaan beheersen.

Maar bent u als werkgever ook voldoende toegerust voor deze nieuwe tijd?

Personeelsvertegenwoordiging & Ondernemingsraad


Strategisch personeelsbeleid vraagt om de noodzakelijke integratie van pensioen- en inzetbaarheidsbeleid. Veel bedrijven zijn zich bewust van de stijgende arbeidsdeelname van jong naar oud, maar worstelen met de vraag hoe deze groep van oudere werknemers vitaal, productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Tegelijkertijd wordt gezocht naar betaalbare en concrete oplossingen om verjonging en doorstroming van personeel te kunnen realiseren.

Particulier


Duurzaam doorwerken, pensioenbewustzijn en inzicht in de financiële toekomst, wordt voor werknemers steeds belangrijker in een tijd waarin dynamische arbeidscarrières en flexibele pensionering steeds belangrijker worden.

Een juiste beleving en beeldvorming over jouw pensioen, is de grondslag voor een goede belangenafweging en een weloverwogen besluitvorming!

LANGERE LEVENSVERWACHTING EN TOENEMENDE ARBEIDSMOBILITEIT VRAGEN OM EEN PASSENDE INTEGRATIE VAN PENSIOEN- EN INZETBAARHEIDSBELEID!

Referenties

“Ik heb Georges als een aimable en buitengewoon deskundig persoon leren kennen. Georges kent de in,- en outs van zowel pensioenen alsook de daaraan gerelateerde vragen. Niets is teveel voor hem. Gewoon een kundig en prettige consultant voor Alpro geweest.”

Raymond Schlechtriem – Human Resources Manager The Netherlands & Germany at Alpro

“Als leidinggevende van Georges bij Mercer heb ik Georges leren kennen als een zeer gedegen pensioenadviseur en een plezierige collega. Tijdens zijn dienstverband bij Mercer is zijn werk constant van hoge kwaliteit geweest. Georges onderscheidt zich door een hoge mate van betrokkenheid, bovengemiddelde inzet en ondernemerschap. Zijn gedetailleerde vakkennis en social skills maken Georges tot een hoog gewaardeerd adviseur door zowel klanten als collega’s.”

Paul Kloren – Manager Insurance & Consultancy (Mercer)

“Over the last 5 years Georges has consulted us in a couple of challenging projects. I always appreciated his professionalism and dedication to serve us. Georges is aimable and reliable. He has a sharp mind and is committed to deliver quality. He is a true ‘partner in business’ and above all a great guy to work with.”

Huib Groenendijk – HR Business Partner Northern & Central Europe / Recruitment Manager EMEA Synopsys Inc

“Ik ken Georges als een gedreven consultant met een gedegen kennis van zijn vakgebied. Ook het overbrengen van de ingewikkelde materie naar de klant in duidelijke taal is een kunde van hem.”

Olaf Penders – Controller at IMCOPA

Contact

  Naam (*)

  Bedrijf

  E-mail (*)

  Telefoon

  Uw bericht

  Pension in E-motion

  Georges van Beerendonk
  Gecertificeerd Wft-Pensioenconsultant

  T: +31 (0)6 – 576 12 843
  E: info@pensioninE-motion.nl
  W: www.pensioninE-motion.nl

  KvK-nummer: 66133505
  Algemene voorwaarden: klik hier