Particulier

Particulier

Duurzaam doorwerken, pensioenbewustzijn en inzicht in de financiële toekomst, wordt voor werknemers steeds belangrijker in een tijd waarin dynamische arbeidscarrières en flexibele pensionering steeds belangrijker worden.

Een juiste beleving en beeldvorming over jouw pensioen, is de grondslag voor een goede belangenafweging en een weloverwogen besluitvorming!

Pension in E-motion helpt jou om de pensioenmaterie duidelijk te maken en je inzicht te geven in de keuzemogelijkheden die jij hebt en de financiële gevolgen daarvan bij verschillende life-events, bijvoorbeeld wisseling van baan, ontslag, echtscheiding, overlijden en pensionering.

Overweeg jij een nieuwe job? Kijk ook kritisch naar je pensioenovereenkomst!
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die jou en eventueel je gezin een goede financiële bescherming biedt. Pensioen is naast het loon de duurste arbeidsvoorwaarde en daarom is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijkheid hebt welke geldswaarde jouw pensioen vertegenwoordigt. Dat geldt zowel voor je huidige pensioen, maar zeker ook van het pensioenaanbod dat je krijgt van je eventuele nieuwe werkgever

Drie belangrijke aandachtspunten voor jou:

  1. Pensioen is feitelijk uitgesteld loon. Dus, wanneer de nieuwe pensioenregeling kwalitatief minder is in vergelijking met je huidige regeling, dan zal je dit mee moeten nemen in de onderhandeling over je overige arbeidsvoorwaarden! Wees daarbij ook kritisch naar een eventuele eigen werknemersbijdrage die je hebt in de kosten van die pensioenregeling.
  2. Wat betekent die nieuwe job voor de financiële zekerheid van je partner mocht jij onverhoopt komen te overlijden? Van de ene dag op de andere dag kan bij wisseling van baan, het risico partnerpensioen zomaar in rook zijn opgegaan. Dan moet jij aan je partner vertellen dat misschien wel de helft van zijn/haar financiële zekerheid is verdwenen!
  3. Welke keuzemogelijkheden biedt de nieuwe pensioenregeling? De verantwoordelijkheid voor het perspectief op een goed ouderdoms- en nabestaandenpensioen ligt in belangrijke mate bij jouw beslissingen! Behoed je voor de complexiteit van de pensioenregeling en mogelijke lichtzinnigheid bij de individuele keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden.

Een nieuwe job? Wat betekent dit voor de waardeoverdracht van pensioenen?
In het verlengde van een nieuwe baan, speelt ook de aandacht voor de mogelijkheid van waardeoverdracht van pensioenen. De ervaring leert dat veel werknemers bij wisseling van werkgever, uit gemak hun pensioenrechten overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Vaak is de gedachte: liever alles in één potje dan een versnipperd pensioen.

De gevolgen kunnen echter onbedoeld groot zijn! Bijvoorbeeld: opgebouwde garantie-aanspraken worden in de risicosfeer van beleggingen getrokken, koopkrachtbehoud van opgebouwde pensioenen gaat verloren en onbedoeld wordt de waarde van het partnerpensioen ingeruild voor een risico partnerpensioen met verstrekkende gevolgen mocht jij in de toekomst weer van baan gaan wisselen!

Bij wisseling van werkgever heb je het wettelijke recht om je opgebouwde pensioenen bij veelal alle vorige werkgevers eventueel over te dragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Maar; bezint eer gij begint!

Ontslag? Betrek pensioen bij beëindigingsregeling arbeidsovereenkomst!
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt de nadruk vrijwel steeds op de hoogte van de ontslagvergoeding. Maar ook over pensioen moet goed worden nagedacht, want ook dat vertegenwoordigt een grote waarde!

Pensioen is uitgesteld loon en de bij pensioen spelende financiële belangen zijn groot! Met de invoering van de nieuwe transitieregeling is er sprake van een lagere ontslagvergoeding en is het belangrijk om kritisch te zijn naar vorderingen wegens niet-naleving van de arbeidsovereenkomst, waaronder ook de pensioenovereenkomst.

Pension in E-motion helpt je om na te gaan of de arbeidsvoorwaardelijke pensioentoezegging wel of niet correct is nagekomen door jouw bijna ex-werkgever. Bij niet correcte naleving kan Pension in E-motion de financiële gevolgen hiervan inzichtelijk maken.