Personeelsvertegenwoordiging & Ondernemingsraad

Duurzaam doorwerken
Strategisch personeelsbeleid vraagt om de noodzakelijke integratie van pensioen- en inzetbaarheidsbeleid. Veel bedrijven zijn zich bewust van de stijgende arbeidsdeelname van jong naar oud, maar worstelen met de vraag hoe deze groep van oudere werknemers vitaal, productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Tegelijkertijd wordt gezocht naar betaalbare en concrete oplossingen om verjonging en doorstroming van personeel te kunnen realiseren.

Pension in E-motion is uw gesprekspartner om namens de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad te zoeken naar een oplossing. Deze kan mogelijk gevonden worden in duurzaam doorwerken: een combinatie van deeltijdwerk met deeltijdpensioen als sympathieke oplossing om de arbeidsmobiliteit onder oudere werknemers te vergroten.

Aanpassing pensioenregeling & keuze pensioenuitvoerder
Een herkenbare ontwikkeling bij collectieve pensioenregelingen, is het voornemen van werkgevers om de pensioenregeling te versoberen omdat de kosten onbetaalbaar (dreigen te) worden. Een collectieve pensioenregeling behelst echter een arbeidsvoorwaardelijke pensioentoezegging van de werkgever aan haar medewerkers, die niet zondermeer eenzijdig door de werkgever veranderd kan worden.

Het is belangrijk dat u als personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad in het gesprek en de onderhandelingen met uw werkgever, een eigen pensioenvisie vormt. Dit geeft een beter onderhandelingsuitgangspunt en vergroot de kans op een soepele en productieve overlegstructuur met wederzijds respect om te komen tot een succesvolle invulling van een nieuwe pensioenregeling.

Langere levensverwachtingen en een stijgende arbeidsdeelname van jong naar oud dragen bij aan een langer arbeidsleven. Samen met een toenemende arbeidsmobiliteit met kortere arbeid carrières en de stijgende behoefte onder jongere generaties voor meer keuzevrijheid en flexibiliteit in pensioenzaken, vragen deze ontwikkelingen om een nieuwe pensioenvisie.

Pension in E-motion helpt u te komen tot een duidelijke pensioenvisie. Inzicht in de huidige situatie en de kenmerken en mogelijkheden van een nieuwe pensioenregeling, dragen bij aan transparantie en een duidelijke pensioenvisie, waardoor weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.