Werkgever

Werkgever

Aanpassing pensioenregeling & keuze pensioenuitvoerder
De oude wereld is in rap tempo aan het verdwijnen en met een reeks van fiscale maatregelen worden de mogelijkheden voor adequate oudedagsvoorzieningen verder ontmoedigd. Zo zijn we schoksgewijs in een nieuwe wereld beland, waarin ook de maatschappelijk-economische ontwikkelingen en de financiële markten ons pensioenstelsel steeds meer zijn gaan beheersen.

Maar bent u als werkgever ook voldoende toegerust voor deze nieuwe tijd?

Pension in E-motion is uw strategische gesprekspartner om uw eigen pensioenvisie te vormen en te helpen bij het invoeren of wijzigen van uw pensioenregeling, die aansluit op de behoeften en wensen van uw onderneming én medewerkers in deze nieuwe tijd en de daarmee samenhangende gedragswijzigingen. Ook de keuze van een nieuwe pensioenuitvoerder vraagt om een zorgvuldige analyse en selectie van het aanbod van productoplossingen, die steeds sneller en innovatiever inspelen op de pensioenontwikkelingen.

Duurzaam doorwerken
Strategisch personeelsbeleid vraagt om een passende integratie van het pensioen- en inzetbaarheidsbeleid. Veel bedrijven zijn zich bewust van de stijgende arbeidsdeelname van jong naar oud, maar worstelen met de vraag hoe deze groep van oudere werknemers vitaal, productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Tegelijkertijd wordt gezocht naar betaalbare en concrete oplossingen om verjonging en doorstroming van personeel te kunnen realiseren.

Pension in E-motion is uw strategische gesprekspartner om te zoeken naar een oplossing. Deze kan mogelijk gevonden worden in duurzaam doorwerken: een combinatie van deeltijdwerk met deeltijdpensioen. Een sympathieke oplossing voor een soepele overgang van de werkfase naar de pensioenfase.

Pensioencommunicatie
Uw medewerkers zijn het werkkapitaal van de onderneming. Een goede pensioenregeling met een positieve beleving bij de inhoud van die pensioenregeling en waardering daarvoor, kan de binding en loyaliteit van uw medewerkers vergroten en daarmee de continuïteit van uw bedrijf versterken. Samen met het loon vormen de pensioenpremies de hoogste werkgeverskosten.

Een goed pensioen begint bij helder communiceren, zodat úw pensioenregeling tot de verbeelding gaat spreken van uw medewerkers!

Vanuit uw zorgplicht als werkgever kunt u op basis van heldere communicatie, uw werknemers behoeden voor het gebrek aan inzicht in de pensioenregeling en mogelijke lichtzinnigheid bij de individuele keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden. Te denken valt aan keuzes die betrekking hebben op verschillende ‘life events’, zoals wisseling van werkgever, overlijden, echtscheiding en flexibele pensionering. Maar ook inzicht in – en verantwoordelijkheid voor – de wijze waarop het pensioenkapitaal wordt opgebouwd, wordt steeds belangrijker nu de garantie op een goed pensioen niet langer is gewaarborgd.

Pension in E-motion helpt u te komen tot een communicatieplan, waarmee uw medewerkers geprikkeld worden meer interesse en vertrouwen te krijgen in hun pensioen. Pensioen moet uitnodigen tot een positieve emotie, door het van later naar nú te brengen!